D.A.V. PUBLIC SCHOOL, KUSUNDA

P/O - KUSUNDA, DHANBAD JHARKHAND - 828116 AFFILIATED TO CBSE, NEW DELHI

Teaching Staff  

 

 

 

Sl. No.

Name

Qualification

Desg.

1

Mrs. Jhuma Mahata

M.Sc.(Zoology), B.Ed.,M.A(Education), DCA

PRINCIPAL

2

Mr. Tapan Sarkar

M. Sc.(Physics), B.Ed. 

PGT

3

Dr. Janardan Singh

M.Sc.(Zool), B. Ed. , Ph.D

TGT

4

Mr. Ajay Kumar Tiwari

M.A(Geog),B.Ed.

TGT

5

Mr. Manoj Kumar Singh

M.A(His), B.Ed., CTET

TGT

6

Mr. Birendra Kumar Bharti

B.Sc. HON., CHITRA VISHARAD 

TGT

7

Mr. Niraj Kumar Tiwari

M.A., B.P.Ed.,

TGT

8

Mr. Binod Xalxo

M.A(Eng), B.Ed.

TGT

9

Dr. Rash Bihari Rai

M.A(Econ), B.Ed., PhD

TGT

10

Mr. Sanjay Kumar

MCA

TGT

11

Mrs Lakhvindar Kour

M.Sc.(Bot), BEd., CTET

TGT

12

Mrs. Jaba Hazra

M.Sc.(Bot), BEd.

TGT

13

Mr. Naveen Kumar

M.Com, B.Ed.

TGT

14

Mrs. Seema Kumari

B.A(His), BEd.

PRT

15

Mr. Raju Kumar Singh

M.Sc.(Che), B.Ed.

PRT

16

Mr. Santosh Kumar

M.Sc.(Zool), B.Ed., JTET

PRT

17

Mr. Pradeep Kumar

M.Sc.(Maths), B.Ed.

PRT

18

Mr. Anil Kumar Mishra

M.A(Hin), B.Ed., DMCJ, CTET

PRT

19

Mr. Amit Kumar Singh

M.A(Hin), B.Ed,, JTET

PRT

20

Mr. Pradip Kumar

B. Sc.(Phy), B.Ed.

PRT

21

Mrs. Nargis Zeba

M.A(English), B.Ed

PRT

22

Mr. Bhushan Kumar Singh

B.Sc. Hon., B.Ed., CTET

PRT

23

Md. Irfan Ansari

M.A(His), B.Ed., CTET

PRT

24

Mrs. Rekha Kumari

M.A(His), B.Ed., JTET

PRT

25

Mr. Amitesh Kumar Mishra

M.A(Soc), B.Ed., CTET

PRT

26

Mrs. Mamta Kumari

M.A(Hin), B.Ed. JTET

PRT

27

Mrs. Sangita Kumari Burnwal

B.Sc. Bio., B.Ed, CTET

PRT

28

Mr Anjeet Kumar

M. Sc.(Maths), B.Ed.,CTET

PRT

29

Mr Malkit Singh

M.Sc.(Phy), B.Ed., JTET

PRT

30

Mr. Atrajit Mukhopadhyay

M.A(His), B.Ed.

PRT

31

Mrs. Alka Sinha

M.A(Eco) , B.Ed., CTET

PRT

32

Mrs Vijeta Kumari

M.Sc.(Phy), B.Ed., CTET

PRT

33

Mrs Meena Kumari

M.Sc.(Che), B.Ed., CTET

PRT

34

Mrs Antara Roy

M.A(Eng), B.Ed., CTET

PRT

35

Mrs. Sonam

M.A(Eng), B.Ed., CTET

PRT

36

Mr. Shubhankar Chatterjee

B.Sc. Hon(Maths), B.Ed., JTET

PRT

37

Mr Ram Chandra Upadhyaya

Acharya, Shiksha  Shastri, CTET

PRT

38

Miss Vibha Kumari Singh

M.Sc.(Maths), B.Ed., CTET

PRT

39

Mrs. Priya Pandey

M.Sc.(Zool), B.Ed., JTET

PRT

40

Mr Pankaj Kumar

MCA

PRT

41

Mrs Minal Chotalia

M.Com, Sangeet Bhasker, B.Ed

PRT

42

Mrs. Mamatha T.

B.A, B.Ed, CTET

PRT

43

Mrs Jaya Goswami

B.A. Hon(Eng), B.Ed., CTET

PRT

44

Mrs. Shibani Verma

B.Com Hon.,B.Ed., CTET

PRT

45

Mrs. Seema Kumari

M.Sc.(Phy), B.Ed, CTET

PRT

46

Mr. Rajesh Kumar

B.A(His), B.Ed, JTET

PRT

47

Mr. Ranjit Thakur

M.Sc.(Che), B.Ed, JTET

PRT

48

Mr. Bablu Kumar Singh

M.A(Eng), B.Ed., BTET

PRT

49

Mr. Chandan Kumar

B.A, B.P. Ed.

PRT

50

Mr. Ritesh Kumar

B. Com, BLIS

LIBRARIAN

51

Mr. Sumant Kumar

M.Com, B.Ed

PRT

52

Mr. Pijush Kanti Ganguly

B.Sc(Phy), B.Ed, CTET

PRT

53

Mr. Suraj Dutta

B.Sc(Phy), SANGIT VISHARAD

PRT

54

Mr. Bidyut Mondal

MCA

CONT. TEACHER

55

Mrs. Nidhi Trivedi

M.Sc.(Che), B.Ed

CONT. TEACHER

56

Mrs. Puja Kumari

M.A(Hin), B.Ed

CONT. TEACHER

57

Mrs. Nisha Singh

M.A(His), B.ED

CONT. TEACHER

58

Mrs Sunita Pradhan

B.Com, B.Ed

CONT. TEACHER

59

Miss. Minakshi

M.Com, B.Ed, CTET

CONT. TEACHER

60

Mr. Prashant Ghoshal

B. A. Hons(Skt), B. Ed.

CONT. TEACHER

61

Mrs. Arpana Sinha

M.A(Eng), B.Ed., CTET

CONT. TEACHER

62

Mrs. Kusum Sachdev

M.Sc(Che), B.Ed.,CTET

CONT. TEACHER

63

Miss Kusum Mahto

M. P. Ed.

CONT. TEACHER

64

Mr. Naresh Chandra Pandey

B.A.  Hons(Hin), B.Ed.

CONT. TEACHER

65

Mrs. Sweta Shree

M.A(Hin), B.Ed.JTET

CONT. TEACHER

66

Mr. Sunil Kumar

M.Sc(Phy), B.Ed.

CONT. TEACHER

67

Mr. Manoj Kumar

B.A.  Hons(Eng), B.Ed., CTET

CONT. TEACHER

68

Mrs. Moumita Banerjee

M.A(Eng), B.Ed.

CONT. TEACHER

69

Mrs. Manisha Bharti

M. Sc. B.ED, CTET

CONT. TEACHER

70

Mr. Devendra Yadav

M. Sc. B.ED

CONT. TEACHER

 

 
 
Contact Us ↓
 

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, KUSUNDA
P/O - KUSUNDA, DHANBAD
JHARKHAND - 828116
PHONE - 
0326 233 0025
Email Id: dav_kusunda@yahoo.com
Website : www.
davpskusunda.com


Like Us on:
     
Location Map ↓