P/O - KUSUNDA, DHANBAD JHARKHAND - 828116 AFFILIATED TO CBSE, NEW DELHI
 
Teaching Staff  

 

 

 

Sl. No.

Name

Qualification

Desg.

1

Mr. Shyam Sundar Hazra

M.Sc.(Zool), SPL. B.A (Eng)., B.Ed.

PRINCIPAL

2

Mr. Girindra Kumar Singh

M. Sc.(Maths), B.Ed. 

PGT/SUPERVISORY HEAD

3

Mr. Narayan Vishwakarma

M.A(Eng), B.Ed.

PGT

4

Dr. Janardan Singh

M.Sc.(Zool), B. Ed. , Ph.D

TGT

5

Mr. Ajay Kumar Tiwari

M.A(Geog),B.Ed.

TGT

6

Mr. Manoj Kumar Singh

M.A(His), B.Ed., CTET

TGT

7

Mr. Birendra Kumar Bharti

B.Sc. HON., CHITRA VISHARAD 

TGT

8

Mr. Niraj Kumar Tiwari

M.A., B.P.Ed.,

TGT

9

Mr. Binod Xalxo

M.A(Eng), B.Ed.

TGT

10

Dr. Rash Bihari Rai

M.A(Econ), B.Ed., PhD

TGT

11

Mr. Sanjay Kumar

MCA

TGT

12

Mrs Lakhvindar Kour

M.Sc.(Bot), BEd., CTET

TGT

13

Mrs. Jaba Hazra

M.Sc.(Bot), BEd.

TGT

14

Mr. Naveen Kumar

M.Com, B.Ed.

TGT

15

Mrs. Seema Kumari

B.A(His), BEd.

TEACHER

16

Mr. Raju Kumar Singh

M.Sc.(Che), B.Ed.

TEACHER

17

Mr. Santosh Kumar

M.Sc.(Zool), B.Ed., JTET

TEACHER

18

Mr. Pradeep Kumar

M.Sc.(Maths), B.Ed.

TEACHER

19

Mr. Anil Kumar Mishra

M.A(Hin), B.Ed., DMCJ, CTET

TEACHER

20

Mr. Amit Kumar Singh

M.A(Hin), B.Ed,, JTET

TEACHER

21

Mr. Pradip Kumar

B. Sc.(Phy), B.Ed.

TEACHER

22

Mr. Bhushan Kumar Singh

B.Sc. Hon., B.Ed., CTET

TEACHER

23

Md. Irfan Ansari

M.A(His), B.Ed., CTET

TEACHER

24

Mrs. Rekha Kumari

M.A(His), B.Ed., JTET

TEACHER

25

Mr. Amitesh Kumar Mishra

M.A(Soc), B.Ed., CTET

TEACHER

26

Mrs. Mamta Kumari

M.A(Hin), B.Ed. JTET

TEACHER

27

Mrs. Sangita Kumari Burnwal

B.Sc. Bio., B.Ed, CTET

TEACHER

28

Mr Anjeet Kumar

M. Sc.(Maths), B.Ed.,CTET

TEACHER

29

Mr Malkit Singh

M.Sc.(Phy), B.Ed., JTET

TEACHER

30

Mr. Atrajit Mukhopadhyay

M.A(His), B.Ed.

TEACHER

31

Mrs. Alka Sinha

M.A(Eco) , B.Ed., CTET

TEACHER

32

Mrs Vijeta Kumari

M.Sc.(Phy), B.Ed., CTET

TEACHER

33

Mrs Meena Kumari

M.Sc.(Che), B.Ed., CTET

TEACHER

34

Mrs Antara Roy

M.A(Eng), B.Ed., CTET

TEACHER

35

Mr. Mukesh Srivastava

M.Sc.(Maths), B.Ed., JTET

TEACHER

36

Mr. Shubhankar Chatterjee

B.Sc. Hon(Maths), B.Ed., JTET

TEACHER

37

Mr Ram Chandra Upadhyaya

Acharya, Shiksha  Shastri, CTET

TEACHER

38

Miss Vibha Kumari Singh

M.Sc.(Maths), B.Ed., CTET

TEACHER

39

Mrs. Priya Pandey

M.Sc.(Zool), B.Ed., JTET

TEACHER

40

Mr Pankaj Kumar

MCA

TEACHER

41

Mrs Minal Chotalia

M.Com, Sangeet Bhasker, B.Ed

TEACHER

42

Mrs. Mamatha T.

B.A, B.Ed, CTET

TEACHER

43

Miss Jaya Goswami

B.A. Hon(Eng), B.Ed., CTET

TEACHER

44

Mrs. Shibani Verma

B.Com Hon.,B.Ed., CTET

TEACHER

45

Mrs. Seema Kumari

M.Sc.(Phy), B.Ed, CTET

TEACHER

46

Mr. Rajesh Kumar

B.A(His), B.Ed, JTET

TEACHER

47

Mr. Ranjit Thakur

M.Sc.(Che), B.Ed, JTET

TEACHER

48

Mr. Bablu Kumar Singh

M.A(Eng), B.Ed., BTET

TEACHER

49

Mr. Chandan Kumar

B.A, B.P. Ed.

TEACHER

50

Mrs. Aparna Banerjee

M.A, B.Ed, NTT

TEACHER

51

Mr. Ritesh Kumar

B. Com, BLIS

LIBRARIAN

52

Mr. Sumant Kumar

M.Com, B.Ed

CONT. TEACHER

53

Mr. Bidyut Mondal

MCA

CONT. TEACHER

54

Mrs. Nidhi Trivedi

M.Sc.(Che), B.Ed

CONT. TEACHER

55

Mrs. Puja Kumari

M.A(Hin), B.Ed

CONT. TEACHER

56

Mr. Pijush Kanti Ganguly

B.Sc(Phy), B.Ed, CTET

CONT. TEACHER

57

Mrs. Nisha Singh

M.A(His), B.ED

CONT. TEACHER

58

Mrs Sunita Pradhan

B.Com, B.Ed

CONT. TEACHER

59

Miss. Minakshi

M.Com, B.Ed, CTET

CONT. TEACHER

60

Mr. Suraj Dutta

B.Sc(Phy), SANGIT VISHARAD

CONT. TEACHER

61

Mr. Prashant Ghoshal

B. A. Hons(Skt), B. Ed.

CONT. TEACHER

62

Mr. Kalyan Kumar Sarkar

M.A(Eng), B.Ed., CTET

CONT. TEACHER

63

Mrs. Kusum Sachdev

M.Sc(Che), B.Ed.

CONT. TEACHER

64

Miss Kusum Mahto

M. P. Ed.

CONT. TEACHER

65

Mr. Naresh Chandra Pandey

B.A.  Hons(Hin), B.Ed.

CONT. TEACHER

66

Mrs. Sweta Shree

M.A(Hin), B.Ed.JTET

CONT. TEACHER

67

Mr. Sunil Kumar

M.Sc(Phy), B.Ed.

CONT. TEACHER

68

Mr. Manoj Kumar

B.A.  Hons(Eng), B.Ed., CTET

CONT. TEACHER

69

Moumita Banerjee

M.A(Eng), B.Ed.

CONT. TEACHER

 

Contact Us ↓
 


D.A.V. PUBLIC SCHOOL, KUSUNDA
P/O - KUSUNDA, DHANBAD
JHARKHAND - 828116
PHONE - 06203783669
Email Id: dav_kusunda@yahoo.com
Website : www.
davpskusunda.com

Location Map ↓